banner1-877x223jpg

Secondary Leaving Cert

Second course: This course is offered to students prior to their final leaving cert year. Students will receive a booklet at the beginning of this course which covers comprehensively all the skills needed for Leaving Cert Higher level Irish. We focus on the Oral Irish from the outset and students are helped to formulate their own personal topics. Students will work interactively on these topics and this really gives them great confidence for their oral Irish exam. Grammar, essay work and Aural work is also covered. Prose and poetry exam questions and solutions are covered and we teach students the language they need to deal with prose and poetry questions. The emphasis in the teaching process is very much on verbalising and students will retain their booklet as a revision tool for their following year at school.

N.B. Students may avail of a mock oral Irish exam in the final week of the course. There is no additional cost for this exam. This gives students something to aim for and they find this most beneficial. They will receive their marks and recommendations in full confidence from external examiners.Is cúrsa é seo do dhaltaí atá sa mbliain deiridh don Ardteist. Faigheann gach dalta leabhrán Gramco ag tús an chúrsa agus déantar clúdú cuimsitheach ar na scileanna teanga atá de dhíth don scrúdú Ardteiste Ardleibhéal. Dírítear isteach i dtosach ar an mBéaltriail Ghaeilge agus tugtar cabhair do dhaltaí a dtopaicí pearsanta féin a ullmhú. Oibríonn na daltaí ansin ina mbeirteanna agus tugann sé seo an-mhuinín dóibh don Bhéaltriail Ghaeilge. Clúdaítear freisin scileanna gramadaí, aistí samplacha agus scileanna cluastuisceana. Tá ceisteanna scrúdaithe mar aon le freagraí samplacha ar an bPrós is ar an bhFilíocht sa leabhrán. Múineann muid teanga an phróis is na filíochta do na daltaí chomh maith. Cuirtear béim mhór ar labhairt na Gaeilge sa bpróiseas teagaisc agus beidh daltaí in ann an leabhrán Gramco a úsáid mar fhoinse tagartha don scoilbhliain i ndiaidh an chúrsa.

Tugtar sprioc nó cuspóir foghlama do na daltaí ag tús an chúrsa. Insítear dóibh gur féidir leo bréagtriail Ghaeilge a dhéanamh le linn na seachtaine deireanaí. Níl aon chostas breise air seo. Scrúdaitheoirí seachtracha a chuireann na daltaí faoi scrúdú. Tugtar a dtorthaí is a gcuid moltaí dóibh faoi rún. Is aoibhinn leis na daltaí Ardteiste an ghné seo den chúrsa.

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg