banner1-877x223jpg

Secondary 2nd Year

Junior Cert – 2nd year students: This course is offered to students who have just completed 2nd year. Each student receives a booklet at the outset which covers comprehensively the written skills needed for the Higher Level Junior Cert course. Our teaching methodologies enable students to see their own progress. Emphasis is put on writing and then verbalising and students will also home in on their personal topics for the oral Irish. We retain the basics of the language in all booklets relating to the Primary and Junior Cert level so as to allow returning students the opportunity to consolidate these skills over time. Study skills are also incorporated in the learning process. For 2nd year students the tenses are covered really comprehensively and the Briathar Saor is dealt with in the Past, Present and Future tenses. The grammar section of the Junior Cert Higher Level paper has been stepped up in recent years.

We in Cúrsa Gramco home in on these grammar skills. A contextual approach is used at all times. Students not only will be prepared for the Junior Cert Higher level exam but also will have a really good foundation for the Leaving Cert Higher Level course. Any student who come to us and buys into the learning process will gain greatly from the course and also will have a ‘grá’ for the language which at the end of the day is what we really want to achieve.Tá an leabhrán seo dírithe ar dhaltaí a bhfuil an dara bliain dara leibhéal comhlíonta acu. Díríonn an leabhrán seo ar na scileanna scríbhneoireachta agus éisteachta atá de dhíth don Teastas Sóisearach Ardleibhéal. Cuireann ár modhanna múinte ar chumas na ndaltaí a ndul chun cinn a fheiceáil. Cuirtear béim ar dtús ar scríbhneoireacht agus ansin ar an tslua-aithris is ar an mbuíonaithris le go ndéánfaidh na daltaí treisiú ar scileanna na teanga. Tosaíonn muid freisin ar na topaicí cainte don Bhéaltriail Ghaeilge.

N.B.
Déantar clúdú ar scileanna bunúsacha na teanga sna leabhráin uile a bhaineann le leibhéil na bunscoile is an Teastais Shóisearaigh. Cabhraíonn sé seo go mór leis na daltaí a fhilleann chugainn samhradh i ndiaidh samhraidh treisiú a dhéanamh ar na scileanna seo.


Cuirtear scileanna staidéir ar fáil sna leabhráin le go bhfoghlaimeoidh na daltaí cén chaoi féinmheasúnú a dhéanamh. Déantar obair mhór ar na haimsirí éagsúla agus dírítear isteach ar an SAORBHRIATHAR sna haimsirí Láithreach, Caite agus Fáistineach. Ní foláir do na daltaí eolas maith a bheith acu ar na gnéithe seo den teanga mar éilítear na scileanna teanga seo orthu i scrúdú an Teastais Shóisearaigh. Baintear úsáid i gcónaí as cleachtaí comhthéacsúla agus ní hamháin go mbeidh daltaí ullmhaithe don Teastas Sóisearach ach beidh dúshraith mhaith acu don Ardteist Ardleibhéal.

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg