banner1-877x223jpg

Secondary 1st Year

Junior Cert – 1st year students: This course is offered to students who have just completed 1st year. Each student receives a booklet at the beginning of the course which deals comprehensively with the skills needed for Junior Cert Higher Level. The teaching methodologies enable students to consolidate this knowledge of the basics of the language: days of the week; months of the year; dates of the month; counting people and things; human traits and emotions etc.; counties of Ireland; countries etc. All of this is done in a contextual way in the written exercises which students must undertake. The basic tenses are also covered but especially the irregular verbs which have the highest frequency of usage. We begin work also on the SAORBHRIATHAR and students who return to us at the end of their 2nd year at Junior Cert Level get the opportunity to continue work on this skill at a more advanced level.

All of the skills we cover really prepare students for Leaving Cert Higher level as well. The earlier they start, the better it is. The grammar section at Junior Cert Higher level is much more challenging now and we really address this in the work which we have carefully prepared. Any student who comes to us with a positive attitude and a willingness to buy into our approach to learning will gain hugely from the course. Study skills are also incorporated into the learning process, so as to enable students to self-assess.Tá an leabhrán seo dírithe ar dhaltaí a bhfuil an chéad bhliain dara leibhéal comhlíonta acu. Díríonn an leabhrán seo ar na scileanna Gaeilge atá riachtanach don Teastas Sóisearach Ardleibhéal. Baintear úsáid as modhanna múinte a chabhraíonn leis na daltaí eolas ar scileanna bunúsacha na Gaeilge a threisiú: laethanta na seachtaine; míonna na bliana; ag comhaireamh daoine ‘s nithe; tréithe agus mothúcháin dhaonna; contaetha na hÉireann; tíortha an domhain srl. Baintear úsáid as cleachtaí scríbhneoireachta comhthéacsúla chun an t-eolas seo a threisiú. Cuirtear béim mhór ansin ar an tslua-aithris is ar an mbuíonaithris chun cabhrú leis na daltaí líofacht a bhaint amach sa nGaeilge. Déantar obair mhór ar na briathra neamhrialta ach go háirithe sna haimsirí éagsúla. Díríonn muid freisin ar an Saorbhriathar agus bíonn deis ag daltaí a thagann ar ais chugainn nuair atá an dara bliain dara leibhéal comhlíonta acu cur go mór leis na scileanna thuasluaite ag leibhéal níos airde arís.

Ullmhaíonn na scileanna seo daltaí don Ardteist Ardleibhéal chomh maith mar tugann sé bunús maith Gaeilge dóibh i réimse leathan scileanna. Dá luaithe a thosaíonn siad is amhlaidh is fearr. Éilítear caighdeán ard gramadaí anois ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh agus díríonn Cúrsa Gramco ar na riachtanais seo. Éireoidh go han-mhaith le daltaí ar bith atá sásta páirt ghníomhach a ghlacadh sna modhanna teagaisc atá againne ar Chúrsa Gramco. Cuirtear scileanna staidéir ar fáil sna leabhráin le go mbeidh na daltaí in ann féinmheasúnú a dhéanamh. Níl uainne ach go mbeadh dearcadh dearfach ag daltaí agus iad ar an gcúrsa.

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg