banner1-877x223jpg

Primary 4th & 5th classes

Pupils of 4th and 5th class: The workbook which each student will be supplied with will enable them to begin working immediately in an interactive way on their oral Irish. Emphasis will also be placed on the Present and Past tenses throughout the course and study skills are also incorporated in the learning process. Students learn also how to use the dictionary effectively so as to achieve skills in ascertaining the gender of nouns. Then students do written exercises where these skills are applied in a contextual setting. Initially emphasis is placed on written skills and then the students verbalise so as to consolidate this new information and to aid them in achieving fluency in the language.

Students also learn Irish songs and all of the work is done in a fun way and we guarantee that huge improvement will be made by the students once they apply themselves fully to our learning approach. Students who return to us the following summer get the opportunity to revise all of this work and at the same time move on to a more advanced level which prepares them for their first year at second level. On the final morning of the course there is an all-Irish quiz. All the students are together for a fun morning. We finish on the last day at 12 noon.


Cuireann an leabhrán seo ar chumas na ndaltaí díriú isteach ar an nGaeilge labhartha trí mheán na hidirghníomhaíochta. Cuirtear béim ar an Aimsir Láithreach is Chaite le linn an chúrsa agus tá scileanna staidéir mar dhlúthpháirt den phróiseas foghlama. Foghlaimíonn na daltaí cén chaoi an foclóir a úsáid go héifeachtach ionas go mbeidh na scileanna acu inscní na n-ainmfhocal a aimsiú. Déanann na daltaí go leor cleachtaí scríbhneoireachta áit a gcuireann siad na scileanna thuasluaite i bhfeidhm go comhthéacsúil. Déanann na daltaí treisiú ar na cleachtaí scríbhneoireachta trí mheán na cainte le cabhrú leo líofacht a bhaint amach sa teanga.

Foghlaimíonn na daltaí seanfhocla agus amhráin Ghaeilge agus déantar an obair go léir ar bhealach spraoiúil. Dírítear freisin ar chomhrá bunúsach. Oibríonn na daltaí ina mbeirteanna. Tagann feabhas mór ar na daltaí fad is atá siad sásta páirt ghníomhach a ghlacadh sa bpróiseas foghlama atá againne. Is féidir le daltaí a thagann chugainn ó rang 4 an leibhéal céanna seo a dhéanamh an bhliain dar gcionn ach rachaidh daltaí ó rang 5 ar aghaidh go dtí an chéad leibhéal eile.


Primary 6th

Pupils of 6th Class: The workbook which each student will be supplied with will enable them to begin working immediately in an interactive way on their oral Irish. Emphasis will also be placed on the Present and Past tenses throughout the course and study skills are also incorporated in the learning process. Students learn also how to use the dictionary effectively so as to achieve skills in ascertaining the gender of nouns. Then students do written exercises where these skills are applied in a contextual setting. Initially emphasis is placed on written skills and then the students verbalise so as to consolidate this new information and to aid them in achieving fluency in the language.

Students also learn Irish songs and all of the work is done in a fun way and we guarantee that huge improvement will be made by the students once they apply themselves fully to our learning approach. Students who return to us the following summer get the opportunity to revise all of this work and at the same time move on to a more advanced level which prepares them for their first year at second level. On the final morning of the course there is an all-Irish quiz. All the students are together for a fun morning. We finish on the last day at 12 noon.


Tá ábhar an leabhráin seo ag leibhéal níos airde ionas go n-ullmhaítear daltaí don chéad bhliain dara leibhéal. Déantar obair mhór ar na hAimsirí éagsúla. Foghlaimíonn na daltaí an t-uafás Gaeilge le go mbeidh tús maith láidir acu agus iad ag dul isteach sa chéad bhliain dara leibhéal.

Clúdaítear an Aidiacht Shealbhach; tréithe & mothúcháin dhaonna; contaetha; tíortha; míonna agus dátaí na bliana agus treisítear an t-eolas seo go léir trí chleachtaí comhthéacsúla. Dírítear isteach freisin ar Ghaeilge labhartha. Oibríonn na daltaí ina mbeirteanna. Foghlaimíonn siad seanfhocla is amhráin Ghaeilge chomh maith.

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg