banner1-877x223jpg

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg

Home

Cúrsa Gramco is a three week Irish language course run by Séamas and his dedicated teachers. Séamas decided to set up Cúrsa Gramco so as to make the learning of Irish an enjoyable and positive experience. The course incorporates an understanding of the nuts and bolts of the language so that students become independent learners. Study skills are central to the course so that students learn how to self-assess.

The course is held in Áras na Gaeilge, NUI Galway in the first three weeks of July. We guarantee that students will work in a most supportive classroom atmosphere. Students’ safety is our priority and therefore they must remain on the Áras na Gaeilge campus for the duration of the morning: 9.00 am to 12.55 pm and they will be supervised during the 20 min break.

The course covers six different levels from 4th class Primary school right through to Leaving Cert Higher Level. Séamas has written a booklet with carefully planned exercises for each different level. Students may retain these booklets for revision purposes for their following year at school.

We believe students will gain in both confidence and competence during the course. Emphasis is placed on contextualised written work followed up by oral and aural skills.

For further information on the content of each level, please click on the courses link.Is é Séamas Ó Máirtίn a reachtάlann Cúrsa Gramco in éineacht lena fhoireann de mhúinteoirί dίograiseacha. Tά cúrsa curtha le chéile ag Séamas a chuireann ar chumas na ndaltaί taitneamh agus tairbhe a bhaint as foghlaim na Gaeilge. Cuirtear béim mhór ar scileanna bunúsacha na teanga rud a chabhraίonn go mór leis na daltai a bheith ina bhfoghlaimeoirί neamhspleάcha.

Reάchtάltar an cúrsa in Áras na Gaeilge, NUI Gaillimh le linn na chéad trί seachtainί de mhί Iúil. Cuirtear atmaisféar foghlama ar fάil a thugann gach tacaiocht do na daltaί an-dul chun cinn a dhéanamh. Is mór linn sάbhάilteacht na ndaltaí agus nί folάir mar sin, go bhfanfadh na daltaí ar champus an Árais ar feadh na maidine: 9.00am – 12.55pm agus déantar maoirseacht orthu don sos 20 nóiméad.

Tά sé leibhéal éagsúla i gceist ó rang 4 bunscoile go dtί Ardteist Ardleibhéal. Tά leabhrάn scrίofa ag Séamas le cleachtaί comhthéacsúla do gach leibhéal. Is féidir leis na daltaί na leabhrάin seo a choinneάil don athdhéanamh.

Creideann muid go lάidir go ndéanfaidh na daltaί an-dul chun cinn de thoradh Chúrsa Gramco. Cuirtear béim mhór ar chleachtaί comhthéacsúla agus déantar treisiú ar na scileanna teanga trί mhodhanna éagsúla teagaisc.

Chun tuilleadh eolais a fhάil faoi άbhar na leibhéal éagsúla, cliceάil ar an nasc Courses.